Goede Vrijdag Kerkdienst 7 april 2023

Gepubliceerd op 6 april 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 19:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de avondmaalscollecte is voor de Schuilplaats

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 22 vers 1 en 8

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Samenzang lied 441 vers 1 en 2 (gezang 117)

Verootmoediging of kyriëgebed

Samenzang psalm 146 vers 3 en 4

Gebed

Eerste schriftlezing 2 Corinthiërs 5 vers 16 tot en met 21

Tweede schriftlezing Johannes 19 vers 28 tot en met 30

Samenzang lied 578 vers 1, 2 en 3 (gezang 192)

Verkondiging – thema: ‘Roeien’

Samenzang lied 578 vers 4, 5 en 6 (gezang 120)

Viering van DE MAALTIJD VAN DE HEER

  • Lezingen
  • Geloofsbelijdenis zingen: Lied 344 Het klein credo (staande)
  • Gebed
  • Tafel wordt in gereedheid gebracht
  • Zingen: Lied 393
  • Viering
  • Zingen: Lied 574

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 590 vers (gezang 195)

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Goede Vrijdag Kerkdienst 7 april 2023”

Reageren