Kerkdienst 16 april 2023

Gepubliceerd op 16 april 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) lied 601 vers 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang lied 601 vers 3

Gebed om vergeving

Samenzang psalm 146 vers 1, 3 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing Genesis 8 vers 6 tot en met 16

Samenzang lied 350 vers 1, 5 en 7 (gezang 337)

Tweede schriftlezing Johannes 20 vers 19 tot en met 31

Samenzang lied 642 vers 1, 4, 6 en 8 (gezang 218)

Verkondiging n.a.v. Johannes 20 vers 28

Samenzang lied 657

Dienst der gebeden

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Zegenbede, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 608

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 april 2023”

Reageren