Kerkdienst 30 april 2023 met Koor “Samen op Weg” en met koffiedrinken

Gepubliceerd op 29 april 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist en dirigent koor: George Germans

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2002 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor het jeugdwerk PKN.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 84 vers 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 84 vers 3 en 4

Gedachte ter overdenking: ‘Stilte is de zendtijd van de heilige Geest’

Gebed om ontferming

Koorzang:        Psalm 121

                         Kom bij Mij

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Nehemia 9 vers 6 tot en met 15

Samenzang lied 1005 vers 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Johannes 10 vers 1 tot en met 10

Samenzang lied 23b vers 1, 2 en 5 (gezang 14)

Verkondiging

Samenzang lied 675 (gezang 477)

Dank gebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Koorzang:  Als de nacht valt in je leven (The Rose)

                Achter de wolken

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) lied 416 (meerstemmig)

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3 keer Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Wilhelmus vers 1 en 6

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 30 april 2023 met Koor “Samen op Weg” en met koffiedrinken”

Reageren