Kerkdienst en Koffiedrinken 7 mei 2023

Gepubliceerd op 6 mei 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van de Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de ene collecte is voor de diaconie.

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat.

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 34 vers 2, 6 en 9

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang gezang 242 vers 2 en 7 (lied 672)

Kyriegebed

Samenzang gezang 242 vers 6

Richtlijnen

Samenzang gezang 242 vers 3 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

Samenzang gezang 304 vers 3

Eerste Schriftlezing: 2 Kronieken 27 vers 1 tot en met 9

Samenzang psalm 50 vers 4 en 11

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthe 8 vers 1 tot en met 13

Samenzang gezang 21 vers 3 en 7 (lied 146c)

Preek: ‘Beloonde inspanning’

Samenzang gezang 160, vers 2 en 3 (lied 489)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) gezang 169 vers 1, 2 en 6 (lied 654)

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van gezang 456 vers 3 (lied 415)

Lied van de Muur (via de schermen) Wilhelmus vers 1 en 6

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst en Koffiedrinken 7 mei 2023”

Reageren