Kerkdienst en koffiedrinken 21 mei 2023

Gepubliceerd op 19 mei 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van de Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG-1951 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 27 vers 2

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 86 vers 3 en 5

Wetslezing

Samenzang gezang 463 vers 1, 3, 4 en 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Johannes 16 vers 5 tot en met 24

Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 4 vers 7 tot en met 11

Samenzang psalm 138 vers 1 en 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang Evangelische Liedbundel 147 vers 3, 4, 5 en 6

3   Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:                      4   Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan.

     Gij geeft blinden d’ ogen weer!                                  Doe mij leven U nabij;

     Wil, o wil nu bij mij stilstaan.                                     zie mij zuchtend aan uw zij staan;

     Werk in mij met kracht, o Heer!                                roept Gij and’ren, roep ook mij.

     Ook in mij, ook in mij,                                               Ja, ook mij, ja ook mij;

     werk ook door uw kracht in mij!                                roept Gij and’ren, roep ook mij.

5   Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,                          6   Ga mij niet voorbij, o Herder!

     bloed van Jezus, rijk en vrij,                                      Maak mij gans van zonden vrij.

     Gods genade, sterk en machtig,                                Vloeit de stroom van zegen verder,

     o, verheerlijk U in mij.                                               zegen and’ren, maar ook mij.

     Ook in mij, ook in mij,                                               Ja, ook mij, ja ook mij,

     o, verheerlijk U in mij.                                               zegen and’ren, maar ook mij.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) Evangelische Liedbundel lied 382

1   Heer, uw licht en uw liefde schijnen,                           2   Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.

     waar U bent zal de nacht verdwijnen.                              Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

     Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.                        Door het bloed mag ik U toebehoren.

     Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.                     Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

     Schijn in mij, schijn door mij.                                          Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:                                                                         Refrein

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

3   Staan wij oog in oog met U Heer,

     daalt uw stralende licht op ons neer,

     zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

     U volmaakt wie volkomen zich geven.

     Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Heenzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst en koffiedrinken 21 mei 2023”

Reageren