Kerkdienst en koffiedrinken 4 juni 2023

Gepubliceerd op 3 juni 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Lydia van de Plas

Beeld en Geluid: Jan Willem van de Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV-2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) psalm 33 vers 7 en 8

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang gezang 254 vers 1 en 2 (lied 302)

Kyriegebed

Samenzang gezang 254 vers 3 en 4

Richtlijnen

Samenzang gezang 225 vers 4 en 5 (lied 705)

Gebed bij de opening van de Schrift

Samenzang gezang 310 vers 1, 2 en 3

Eerste schriftlezing Psalm 51 vers 8 tot en met 15

Samenzang gezang 343 vers 1 en 3 (lied 353)

Tweede schriftlezing Mattheus 3 vers 1 tot en met 12

Samenzang gezang 247 vers  1 (lied 686)

Derde schriftlezing Handelingen 1 vers 1 tot en met 11

Samenzang gezang 247 vers 3

Preek ‘Verbondenheid’

Samenzang gezang 457 vers 1, 2 en 3 (lied 405)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte als liturgisch moment (collecten zelf zijn digitaal of via de busjes in de kerk).

Samenzang slotlied (staande) gezang 455 vers 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van gezang 456 vers 3

Lied van de Muur (via de schermen) lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst en koffiedrinken 4 juni 2023”

Reageren