Kerkdienst 6 augustus 2023

Gepubliceerd op 5 augustus 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: wordt nog gezocht (vanwege ziekte organist)

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie: kerk-in-actie Werelddiaconaat

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 72 vers 1 en 4

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 72 vers 6 en 7

Wetslezing Romeinen 13 vers 8 tot en met 14

Ontfermingsgebed

Samenzang lied 211 vers 1 en 4 (gezang 377)

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing uit 1 Koningen 3

Samenzang lied 313 vers 1 en 5 (gezang 326)

Tweede Schriftlezing Mattheus 6 vers 25 tot en met 34

Samenzang lied 905 vers 1 en 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel (indien mogelijk)

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 871 (gezang 281)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 augustus 2023”

Reageren