Kerkdienst 13 augustus 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 12 augustus 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. W.F. Schormans uit Voorburg

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie: kerk-in-actie Werelddiaconaat

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 138 vers 1 en 2

Stil gebed (staande)

Votum en groet

Samenzang psalm 138 vers 3

Wetslezing

Samenzang psalm 19 vers 3 en 4

Gebed

Schriftlezing uit Leviticus 8 afgewisseld met gezang 473 (zonder nadere aankondiging)

Leviticus 8: 1-9

Samenzang gezang 473 vers 1 en 2 (lied 912)

Leviticus 8: 10-17

Samenzang gezang 473 vers 3 en 4

Leviticus 8:18-24

Samenzang gezang 473 vers 5 en 6

Leviticus 8: 25-30

Samenzang gezang 473 vers 7 en 8

Leviticus 8:31-36

Samenzang gezang 473 vers 9 en 10

Verkondiging

Samenzang gezang 231 vers 1, 2 en 3

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang slotlied (staande) Gezang 444 vers 1 en 3 (lied 413)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische liedbundel lied 235

1  Neem, Heer, mijn beide handen / En leid Uw kind,

   Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden / De ruste vind!

   Te zwaar valt m’ elke schrede, Als ’k U verlaat;

   O, neem mij met U mede, / Daar waar Gij gaat!

3  En blijft m’ ook soms verborgen / Uw groote macht,

   Gij voert mij tot den morgen, / Ook door de nacht!

   Neem dan mijn beide handen / En leid Uw kind,

   Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden / De ruste vind!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 augustus 2023 met koffiedrinken”

Reageren