Kerkdienst 27 augustus 2023

Gepubliceerd op 26 augustus 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. E. van Rooijen uit Noordeloos

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) gezang 435 vers 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 97 vers 5 en 6

Wetslezing/Leefregel

Samenzang psalm 40 vers 4 en 7

Gebed

Schriftlezing Markus 7 vers 31 tot en met 37

Samenzang gezang 427 vers 1 en 2 (lied 904)

Preek

Samenzang psalm 87 vers 2 en 3

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang slotlied (staande) Gezang 440 vers 3 en 4

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) Opwekking 248

1   God is getrouw, zijn plannen falen niet.

     Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

     Die ’t heden kent, de toekomst overziet.

     Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen.

     En ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

     volvoert zijn hand.

3   De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt.

     doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.

     Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,

     heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!

     Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land,

     als Gods gezant.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 augustus 2023”

Reageren