Kerkdienst 16 juni 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 15 juni 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Stem in de Stad

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (zo mogelijk staande) samenzang lied 215 vers 1, 2, 4 en 6 (gezang 380)

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang lied 695 vers 1 en 2

Kyrie gebed

Samenzang lied 695 vers 3, 4 en 5

Gebed

Eerste schriftlezing Nehemia 9 vers 6 tot en met 12

Samenzang lied 275 : 1, 2 en 4

Tweede schriftlezing Handelingen 4 vers 23 tot en met 31

Samenzang psalm 2 vers 1 en 2

Preek: Een Actuele boodschap

Samenzang lied 818 vers 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 823 vers 1, 2 en 4 (gezang 480)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 16 juni 2024 met koffiedrinken”

Reageren