Kerkblad

Kerkblad “Kerknieuws”

Kerknieuws verschijnt eenmaal per vier weken.
Abonnementsprijs: € 10,- per jaar.
Post-Abonnees: € 10,- per jaar + portokosten.

Redactie kerknieuws: kerknieuws@hervormdpknbennebroek.nl

De heer J. van Barneveld
Burgemeester Hermanslaan 19
2182 GG Hillegom
tel. 06-22714933

Ds. Conny Bakhuis
Janny Gerritsen
Antoinette Sterrenburg

Inleveradres kopij op papier:
Mevrouw K.A van Keeken – Collet
Kemphaanlaan 19
2104 BK Heemstede

Bezorging Kerknieuws:
Mw. I.M. van Doorn – Van der Eijk
Email: emailvd@gmail.com
Tel. 06-45105660

Financiële en Administratie Kerknieuws:
Janny Gerritsen
Email: info@hervormdpknbennebroek.nl
Tel. 023-5841339

Bankrekening Exploitatie Kerknieuws:
Rabobank: NL60RABO0306902028