Kerkgebouw

Achtergrond informatie over het kerkgebouw

De Hervormde Gemeente van Bennebroek functioneert al vanaf 1659 als zelfstandige gemeente. Eind 1621 mocht Heemstede, waartoe ook Bennebroek behoorde, een eigen predikant beroepen. Op 22 december 1658 deed de eerste predikant in Bennebroek zelf zijn intrede. Hiermee werd Bennebroek een zelfstandige gemeente, zij het nog zonder kerkgebouw.

In 1664 werd in opdracht van Adriaan Pauw met de bouw van de kerk begonnen. Architect was de bekende bouwmeester Pieter Post. Na het gereedkomen van de fundering werd het werk gestopt. In 1669 overleed Pieter Post. Het werk lag stil tot 1679. Toen startte de bouw opnieuw, nu onder leiding van de architect Adriaan Dorsman. De eerste dienst in de kerk werd gehouden op 24 mei 1682.

Het orgel, waarvan het front nog steeds de kerk siert, werd in 1742 door Christiaan Muller geplaatst. Dit orgel is in 1974 door de firma Flentrop vervangen door het huidige, dat afkomstig is uit de Hervormde kerk te Jubbega (Fr.) Opmerkelijk in de inrichting is het doophek, bestaande uit een middenpaneel met deuren aan beide zijden en gevuld met fraai opengewerkte motieven in geel koper. Het adres van de kerk is Binnenweg 67 in Bennebroek.