Begraafplaats

Begraafplaats en kerk

Algemene informatie

De begraafplaats bevat zowel particuliere als algemene graven. Voor particuliere graven geldt een uitsluitend recht van begraven. De rechthebbende beslist wie er wordt begraven. Voor algemene graven geldt dat niet: daar beslist het College van Kerkrentmeesters wie er wordt begraven.

De begraafplaats heeft volwassenen graven, kindergraven en urnengraven.
Het onderhoud van de begraafplaats wordt in opdracht van het College van Kerkrentmeesters verzorgd door een begraafplaats verzorgingsbedrijf.

Aanmelden begrafenis bij de Beheerder (zie contactpagina); indien niet aanwezig bij de Administratie.

Historie begraafplaats

De Hervormde kerk aan de Binnenweg te Bennebroek werd vanaf 1664 gebouwd in opdracht van de ambachtsheer Adriaan Pauw jr., naar ontwerp van de bekende architect Pieter Post.

In dezelfde periode werd de begraafplaats rondom de kerk aangelegd. Vanaf 1830, toen het begraven in de kerk van overheidswege werd verboden, is de begraafplaats uitgebreid.

De begraafplaats en kerk kent een aantal historische graven. In de fundamenten van de kerk bevindt zich de grafkelder van de ambachtsheer Adriaan Pauw jr. Onder de consistoriekamer bevind zich de grafkelder van de bekende familie Willink, de voormalige bewoners van het Huis te Bennebroek.

De toegang van deze grafkelder bevindt zich aan de achterkant van de kerk. Daar zijn op vijf witmarmeren gedenkplaten de namen van vijftien leden van deze familie vermeld.

Aan de noordoost zijde van de kerk bevindt zich het monumentale grafmonument van dominee Talma. A.S. Talma verwierf bekendheid als grondlegger van de sociale wetgeving in Nederland. In de Tweede Kamer vertegenwoordigde hij vanaf 1901 de Anti Revolutionaire Partij. Na het ministerschap van Landbouw, Handel en Nijverheid, verbond hij zich in 1913 als dominee aan de Hervormde gemeente te Bennebroek. Hij overleed in 1916 en werd naast de kerk begraven.

Het indrukwekkende grafmonument werd ontworpen door de Heemsteedse kunstenaar Dick Wolbers.

Begraafplaats