Uw kerk in de buurt

Over onze kerkgemeente

De Hervormde gemeente Bennebroek (PKN) is een kleine gemeente midden in de Randstad. Zij omvat behalve het dorp Bennebroek, het buurtschap Zwaanshoek en het dorp Vogelenzang.

17e eeuwse kerk Hervormde Gemeente Bennebroek

De erediensten worden wekelijks gehouden in onze prachtige 17e eeuwse kerk (Binnenweg 67, Bennebroek) waar dus al eeuwenlang de geweldige boodschap van Jezus Christus wordt verkondigd. Hervormd Bennebroek staat vanouds bekend als een confessionele gemeente. Dat betekent dat Schrift en Belijdenis de belangrijkste leidraad zijn voor het leven van de gemeente. We willen met elkaar een gemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen, kunnen op-ademen en zich gezien mogen weten door God en mensen. We zijn een gemeente onderweg, die u graag wil verwelkomen in haar midden. Mocht u meer willen weten over ons dan kunt u altijd gerust contact met ons opnemen. Wij publiceren ook een kerkblad dat u op de hoogte houdt van alles wat onze kerk bezighoudt.