Kerkdienst 9 juni 2024 Viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 8 juni 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger ds. M. Gehrels uit Tienhoven

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: avondmaalscollecte bestemd voor de MAF

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang psalm 100 vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 100 vers 4

Wetslezing

Samenzang lied 313 vers 1 en 4 (gezang 326)

Gebed

Eerste Schriftlezing: Psalm 27 vers 7 tot en met 10

Samenzang psalm 27 vers 5

Tweede Schriftlezing: Marcus 3 vers 20 tot en met 35

Samenzang lied 969 vers 1, 3 en 4 (gezang 308)

Verkondiging: thema: allemaal familie.

Meditatief orgelspel

Samenzang Evangelische liedbundel 213 vers 1, 2 en 5

1   Ik wil jou van harte dienen / en als Christus voor je zijn.

     Bid dat ik genade vind, dat / jij het ook voor mij kunt zijn.

2   Wij zijn onderweg als pelgrims, / vinden bij elkaar houvast.

     Naast elkaar als broers en zusters, / dragen wij elkanders last.

3   Dan zal het volmaakte komen / als wij zingend voor Hem staan.

     Als wij Christus’ weg van liefde / en van lijden zijn gegaan.

Viering Heilig Avondmaal

  • Belijden van ons geloof (zie bijlage)
  • Nodiging
  • Tafelgebed
  • Lofprijzing samenzang lied 405: 1, 3, 4 (gezang 457)
  • Instellingswoorden
  • Bidden: het ‘Onze Vader….’
  • Vredegroet

We wensen elkaar de Vrede van Christus toe.

  • Delen van brood en wijn
  • Dankgebed

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 657 vers 1, 2 en 4

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 9 juni 2024 Viering Heilig Avondmaal”

Reageren