Contact informatie

ds. Conny (J.G.) Bakhuis

Predikant

Emailadres: connybakhuis@outlook.com
Telefoonnummer: 06-30028243

Mevr Janny Gerritsen

Scriba

Email: info@hervormdpknbennebroek.nl

Postadres:
p/a scriba
Klinkenbergstraat 40
2136 AZ Zwaanshoek.

Dhr Alex van Keeken

Webmaster

Heeft u vragen over deze website kunt u contact opnemen met de webmaster.
Informatie over foto’s of video opnamen’s gaat altijd via de webmaster.

Svp alle nieuws over aanstaande evenementen of veranderingen aan Webmaster doorgeven.

Email: webmaster@hervormdpknbennebroek.nl

Dhr J.W van den Oever

Koster

Adres:

Deken Zondaglaan 49
2114 EB Vogelenzang

Tel: 0651077519 ( bij voorkeur na 18:00 uur)

Dhr JW van den Oever

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@hervormdpknbennebroek.nl

Tel 06-51077519

Pastoraat

Ds. Conny Bakhuis (predikant)
Emailadres: connybakhuis@outlook.com
Telefoonnummer: 06-30028243

Of

Janny Gerritsen (scriba)
Emailadres: info@hervormdpknbennebroek.nl
023-5841339

Mevr. I.M. van Doorn – van der Eijk – Begraafplaats

Aanmelden begrafenis bij de Beheerder; indien niet aanwezig bij de Administratie.

Beheerder: Mevr. I.M. van Doorn – van der Eijk
tel: 06-45105660
email: emailivd@gmail.com

Administratie: mevr. M. van der Kleij-Molthof
tel: 06-42693000
email: info@funam.nl

Bank- en gironummers

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek
INGbank: NL16INGB 0000515384
Rabobank: NL60RABO 0306902028

Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek
Rabobank: NL15RABO 0306955024

Exploitatie Kerknieuws
INGbank: NL70INGB 0005782191

Bloemenfonds
Rabobank: NL73RABO 0306994720