Bank- en gironummers

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek
INGbank: NL16INGB 0000515384
Rabobank: NL60RABO 0306902028

Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek
Rabobank: NL15RABO 0306955024

Exploitatie Kerknieuws
INGbank: NL70INGB 0005782191

Bloemenfonds
Rabobank: NL73RABO 0306994720