Steun gezocht voor restauratie kerkgebouw

Gepubliceerd op 4 februari 2015 door Alex onder Nieuws

In november 2014 zijn de herstelwerkzaamheden begonnen om de verzakking van de kerk tegen te gaan. In het bijzonder scheurt de consistorie, het gebouw achter de kerk, van de kerk af.

29-11 2014 UITZOEKEN 025 (Custom)

Om te voorkomen dat dit gebouw echt van de kerk afscheurt en daarmee schade aan ons mooie kerkgebouw toebrengt, wordt een nieuwe fundering rond de consistorie aangelegd. Op de website zullen we regelmatig foto’s plaatsen van het maken van de nieuwe fundering.

20141026_123507_resized_1 (Custom) 29-11 2014 UITZOEKEN 015 (Custom)

Het herstel is erg lastig, want er zijn allerlei technische uitdagingen. Zo is er het graf van Freule Willink en haar familie onder de consistorie. Aan de zuidmuur van de consistorie is nog een graf van een nazaat van de familie Pauw, die niet in de kerk onder de preekstoel begraven mocht worden, maar buiten naast de kerk.

29-11 2014 UITZOEKEN 035 (Custom)
Wie meer en uitgebreide informatie wil hebben mag een mailtje sturen naar J.W. van den Oever
ledenadministratie@hervormdpknbennebroek.nl

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is ons subsidieverzoek afgewezen. Het wordt dus erg lastig om het hele funderingsherstel te betalen. Om u als liefhebber van het kerkgebouw ook de mogelijk te geven, bij te dragen aan het herstel kunt u een gift overmaken op rekening rekeningnummer NL60RABO 0306902028 ten name van kerkrentmeesters Hervormde gemeente Bennebroek onder vermelding van ‘Herstel kerkgebouw’. Uw geld wordt dan apart gehouden voor het funderingsherstel.

Namens onze gemeente en iedereen die het kerkgebouw een warm hart toedraagt,: onze grote dank!
Janny Gerritsen,
Scriba Hervormde Gemeente Bennebroek

Geen reactie op “Steun gezocht voor restauratie kerkgebouw”

Reageren