Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gepubliceerd op 14 juni 2018 door Alex onder Nieuws

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacywetgeving conformeert de kerkenraad van de hervormde gemeente te Bennebroek zich aan de richtlijnen en documenten van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. U kunt deze vinden op de website https://www.protestantsekerk.nl/.
Sommige teksten van de landelijke kerk zijn nogal uitvoerig, daarom zijn we als kerkbestuur bezig met het ontwikkelen van korte en bondige teksten die aangeven welke gegevens wij verwerken en hoe we daarmee omgaan.
We verwachten dat we onze organisatie voor het eind van dit jaar hebben aangepast aan de eisen van AVG en privacy.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

A.N. van Doorn
Secretaris college van kerkrentmeesters

Geen reactie op “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”

Reageren