Bericht van Ds. Dirk Jorissen

Gepubliceerd op 24 maart 2020 door Alex onder Nieuws

Vreemde tijd, anders kerk zijn, en: hoe lang dan?

Heel onwennig om elkaar niet te treffen bij en in onze vertrouwde kerk aan de Binnenweg; ook via de kerktelefoon staan we (nog) niet met elkaar in contact. Overheden roepen ons op om zoveel mogelijk binnen te blijven, en dat kan nog wel geruime tijd duren. Lidy en ik kwamen woensdag 18 maart terug in Bennebroek, een week eerder dan gepland. Want van vakantie genieten in deze uitzonderlijke toestand? Dat lukt niet. ’t Liefst ben je nu gewoon thuis. Maar wat heet ‘gewoon’ in de vreemde situatie waarin wij allen nu verkeren? We hopen en wensen u toe, dat u het volhoudt om veel thuis te zitten, en waarschijnlijk minder mensen te zien dan u gewend bent. Via deze ‘kerkbrief’ proberen Lidy & ik u te bemoedigen, óók namens de kerkeraad. ‘k Noem haar als eerste, omdat ik een favoriete Bijbeltekst van Lidy heel toepasselijk vind: “Uit één mens heeft God de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.” (Hand. 17: 26 – 28)

Sommige familieleden en vriend/inne/en wonen ver weg; dus is elkaar opzoeken onmogelijk en soms ook ongewenst. Maar die Handelingen-tekst benoemt Gods bereikbaarheid op een pracht-manier, en dat geeft moed! Gods Geest maakt mogelijk dat wij inspiratie krijgen en volhouden, meer nog: dat wij vol van Zijn Geest ook moed houden. Vandaaruit kunnen wij óók zieke en moedeloze mensen tot steun zijn.

Dit is wat wij nu als kerkeraad van onze gemeente nastreven, in ‘samenwerking op afstand’. Mooi in lijn ook met die Handelingen-tekst: “in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.” Zo’n geloof biedt grond onder onze geloofsvoeten, houvast bij eeuwig leven, als we te maken krijgen met ziekte en dood in onze leefsfeer of in onze naaste familiekring. Met en voor u allen hoop ik dat die tekst moed en kracht geeft, kome wat komt. Tot zover de geloofsmoed, die wij graag met u delen.

Tot slot de praktische mededelingen. Op zondag 29 maart om 10 uur gaan wij vanuit de kerk aan de Binnenweg een kerkdienst uitzenden, die u thuis kunt beluisteren, via het internet. Bij gemeenteleden die deze mogelijkheid niet hebben, wordt de inhoud van deze dienst thuis bezorgd, op papier. Als kerkeraad hopen wij op die manier de geloofsband te versterken, die ons als gemeente samenbindt. Zo trachten wij ieder van u zo veel mogelijk te betrekken bij de geloofsgemeenschap van de Herv. Gem. Bennebroek. Namens de voltallige kerkeraad een groet en veel geloofsmoed!

dominee Dirk Jorissen

Geen reactie op “Bericht van Ds. Dirk Jorissen”

Reageren