Kerstboodschap van Ds. Conny Bakhuis

Gepubliceerd op 24 december 2022 door Alex onder Nieuws

Gedicht: ‘Kerstnacht’ (Doke van der Steen)

De hemel raakt de aarde aan en even wordt het licht.
De nacht verdwijnt, een droom verschijnt: een hemels vergezicht.

Een engel geeft er woorden aan, spreekt van een Kind dat redt.
Dat zet de toon: er wordt een lied van vrede ingezet.

Dan trekt het wolkendek weer dicht, het hemels koor verstomt.
Geen engel meer, maar wel een Kind als teken van wat komt.

Het teken van een nieuw begin, een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis van wanhoop en verdriet.

Waar mensen uitzien naar dat Kind en omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe een heel klein beetje waar.

Daar kan een mens een engel zijn, een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan, de droom krijgt een gezicht.

Graag wens ik u allen een gezegend Kerstfeest toe en veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet, Ds. Conny Bakhuis

Geen reactie op “Kerstboodschap van Ds. Conny Bakhuis”

Reageren