Kerkdienst 3 september 2023 Viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 2 september 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de avondmaalscollecte is bestemd voor de Schuilplaats

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 23b vers 1 en 4 (gezang 14)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Jesaja 40 vers 11 ‘Als een herder weidt Hij zijn kudde’

Samenzang lied van verootmoediging lied 837 vers 1 en 4

Woorden van leven uit Romeinen 12 vers 1 tot en met 8

Samenzang lied 970

Gebed om de opening van het Woord

Samenzang lied 518 vers 4 (gezang 157)

Eerste schriftlezing Psalm 23

Tweede schriftlezing Johannes 10 vers 11 tot en met 15

Verkondiging ‘Aan tafel’

Samenzang lied 23c

Voorbeden

Samenzang lied 653 vers 2 (gezang 57)

De tafel wordt intussen gereed gemaakt

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Tafelgebed

Inleidingswoorden

U met heel ons hart de lofzang toe te zingen: lied 405 vers 1 (gezang 457)

Vervolg tafelgebed

….door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader

Samenzang gezang 476 vers 2

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Nodiging

Instellingswoorden

Gebed na de Maaltijd

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 23b vers 5

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 3 september 2023 Viering Heilig Avondmaal”

Reageren