Kerkdienst 10 september 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 10 september 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 72 vers 1 en 4

Stil gebed gevolgd door Votum en groet

Samenzang psalm 72 vers 7

Gebed om ontferming

Samenzang loflied 885

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing Ezechiël 33 vers 7 tot en met 11

Samenzang lied 802 vers 1, 3, 5 en 6

Tweede schriftlezing Mattheüs 18 vers 15 tot en met 35

Samenzang lied 339a

Verkondiging n.a.v. Mattheus 18 vers 15a

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 800 (gezang 454)

Dienst der gebeden

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 908 vers 1, 4, 6 en 7 (gezang 430)

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 213 (gezang 289)

(wordt toegelicht door de voorganger, waarna orgelspel)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 10 september 2023 met koffiedrinken”

Reageren