Kerkdienst 24 september 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 24 september 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 122 vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 122 vers 3

Gebed om ontferming

Samenzang lied 891 (Nederlandse tekst)

Gedacht ter overdenking: ‘Waar twee of drie”

Samenzang (staande) Apostolische Geloofsbelijdenis

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing Jesaja 25 vers 6 tot en met 8

Samenzang lied 550 vers 1 en 3 (gezang 42)

Samenzang lied 991 vers 1, 6 en 8 (gezang 482)

Verkondiging

Samenzang lied 838 vers 1, 3 en 4 (gezang 481)

Afscheid van Arno van Doorn als ouderling kerkrentmeester

Samenzang psalm 87 vers 1 en 4

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 885

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 270

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

wat wij hier beleden samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.

Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 24 september 2023 met koffiedrinken”

Reageren