Kerkdienst 15 oktober 2023

Gepubliceerd op 14 oktober 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. D. Van Arkel uit Leusden
Ouderling van dienst: Janny Gerritsen
Organist: Gert Stad
Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV 2021 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:
-het werk van de diaconie
-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Woord van begroeting en welkom door de
ouderling van dienst

Op de drempel
toenadering

Samenzang aanvangslied lied 283 vers 1, 2 en 3

Verstilling

Bemoediging
Groet

Samenzang lied 283 vers 4 en 5
Gebed om ontferming, vergeving en vrijspraak
Samenzang gezang 487 vers 1

Woord
De Bijbel gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd.

Inleiding op de lezing.

Schriftlezing uit de Tora: Exodus 34 vers 6 t/m 9
Samenzang lied 117a vers 1 en 2 (gezang 16)

Schriftlezing uit het evangelie: Mattheüs 18 : 21 t/m 35.
Samenzang lied 103c vers 1 en 3 (gezang 460)

Uitleg en Woordverkondiging
We zingen als antwoordlied én als een geloofsbelijdenis:
Psalm 107 vers 1

Antwoord
Gaven en gebeden

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment
(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

De gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk gesproken) Onze Vader.

Zending

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Zegen beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 416

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 15 oktober 2023”

Reageren