Kerkdienst 22 oktober 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 22 oktober 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. E.A.J. Heikoop uit Harmelen

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie en in het bijzonder voor het JOP

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 314 vers 1 en 3 (gezang 328)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 89 vers 3, 5 en 7

Wetslezing

Samenzang lied 836

Gebed

Schriftlezing Lukas 15 vers 11 tot en met 21

Samenzang lied 725

Preek naar aanleiding van Lukas 15 vers 17 tot en met 19

Samenzang psalm 103 vers 3, 4 en 5

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang slotlied (staande) psalm 98 vers 4

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 376

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn

Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D’uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer

Laat mij nimmer gaan

Abba, Vader, laat mij zijn

Slechts van U alleen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 22 oktober 2023 met koffiedrinken”

Reageren