Kerkdienst 29 oktober 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 28 oktober 2023 door Alex onder Nieuws

Let op de klok gaat van 03:00 uur naar 02:00 uur terug

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. J.G. Bakhuis

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: George Germans

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

Kerkkoor: “Samen op Weg”

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 107 vers 1

Votum en Groet

Samenzang psalm 107 vers 4

Tien tijdgeboden

Samenzang lied 825 vers 1, 3 en 4 (gezang 86)

Gebed om ontferming

Koorzang: Psalm 150

                Opwekkings medley

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Genesis 6 vers 5 – 8, vers 12 – 14, vers 17 – 19, Genesis 7 vers 1, vers 6 – 7, vers 16b – 17 en vers 23 – 24

Samenzang lied 823 vers 1 en 5 (gezang 480)

Tweede Schriftlezing: Mattheus 6 vers 25 – 34

Samenzang lied 910 vers 1 en 3 (gezang 448)

Verkondiging

Samenzang lied 871 (gezang 281)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Samenzang lied 1006

Koorzang:  Honour Him alone (Kijk eens om je heen)

                Ik zal er zijn

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 418 vers 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 415 vers 1 en 3 (gezang 456)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 29 oktober 2023 met koffiedrinken”

Reageren