Herdenkingsdienst 26 november 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 26 november 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 68 vers 7

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Jeremia 29 vers 11: ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’

Samenzang lied 766 vers 1 en 3 (gezang 114)

Woorden van leven voor onderweg 2 Korintiërs 4 vers 17 tot en met 5 vers 3

Samenzang lied 630 vers 4 (gezang 210)

Gebed van de zondag

Samenzang lied 826 (gezang 151)

Eerste schriftlezing: Psalm 73 vers 23 tot en met 26

Tweede schriftlezing: Johannes 14 vers 1 tot en met 3

Derde schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18

Samenzang lied 769 vers 1, 2 en 6 (gezang 300)

Verkondiging ‘Troost elkaar met deze woorden’

Samenzang lied 758 (gezang 93)

Gedachtenis overleden broeders en zusters

Afgesloten met het samen zingen van lied 727 vers 1, 2, 4, 6, 7 en 10

(gezang 299), dit zal uit het liedboek worden gezongen.

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) Evangelische Liedbundel 405

  1. Dat eens de Heer zal komen / in deze wereldtijd

   en lang vervlogen dromen / vertaalt in werk’lijkheid;

   de volkeren zal dopen / in vrede en in recht –

   daar mogen wij op hopen, / Hij doet al wat Hij zegt!

  • Dat eens de Heer zal komen / met allen groot en klein,

   die door de dood ontnomen / allang gestorven zijn,

   om ieder vrij te kopen / die dan nog wordt geknecht –

   daar mogen wij op hopen, / Hij doet al wat Hij zegt

  • Dat eens de Heer zal komen / en heel de schepping juicht,

   de bloemen en de bomen, / de zon, de maan zich buigt,

   de wolf het lam leert lopen, / de leeuw niet langer vecht –

   daar mogen wij op hopen, / Hij doet al wat Hij zegt!

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 411

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid, / zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. / Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint, / en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan, / voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid, / zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. / Hij is de Heer van mijn leven

Straks wanneer de grote dag begint, / en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan, / komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Refrein:

Jezus komt in heerlijkheid, / zijn sjaloom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw. / Hij is de Heer van ons leven.

Orgelspel

Geen reactie op “Herdenkingsdienst 26 november 2023 met koffiedrinken”

Reageren