Eerste Advent kerkdienst met koffiedrinken

Gepubliceerd op 2 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: proponent mw. M. Eikelenboom-Den Uijl uit Lopikerkapel

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van het Werelddiaconaat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 62 vers 1 en 5

Moment van stilte

Bemoediging

Samenzang lied 433 vers 1 en 5 (gezang 122)

Inleiding

Gebed om ontferming

Samenzang glorialied 304 vers 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1 vers 1 tot en met 9

Samenzang lied 512 vers 1, 2, 3 en 4 (gezang 446)

Uitleg en Verkondiging

Samenzang lied 463 vers 1, 6, 7 en 8

Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk het Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 425

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 413, vers 1 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten / Wond’re stad zo hoog gebouwd

   Nimmer heeft men hier op aarde, / Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, / Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen / In het nieuw Jeruzalem.

4  Wat een vreugde zal dat wezen / Straks vereend te zijn met

   Hem In die stad met paarlen poorten / In het nieuw Jeruzalem

Refrein

Orgelspel

Geen reactie op “Eerste Advent kerkdienst met koffiedrinken”

Reageren