Tweede Advent kerkdienst 10 december 2023 Viering Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 9 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: onze eigen predikant ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Schuilplaats (avondmaalscollecte)

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Morgenlied samenzang (staande) lied 287 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang psalm van de zondag 138 vers 1 en 2

Gebed om ontferming

Samenzang lied 158a vers 1 en 3 (gezang 67)

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Jesaja 42 vers 1 tot en met 8a

Samenzang lied 444 vers 1, 2 en 4 (gezang 127)

2e Schriftlezing: Marcus 13 vers 33 tot en met 37

Samenzang lied 751 (gezang 63)

Verkondiging

Samenzang lied 439 vers 1, 2 en 4 (gezang 126)

Viering Heilig Avondmaal

Gesproken Geloofsbelijdenis (staande)

Samenzang lied 412 vers 1 (gezang 399)

Uitnodiging

Inleiding en inzettingswoorden

Gebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Vredegroet

Voor het delen van brood en wijn zingen we Lied 381 vers 2 en 5 (gezang 358)

Delen van brood en wijn

Na het delen van brood en wijn zingen we Lied 381 vers 6

Dankgebed

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 442 (gezang 118)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Tweede Advent kerkdienst 10 december 2023 Viering Heilig Avondmaal”

Reageren