Derde Advent kerkdienst 17 december 2023

Gepubliceerd op 16 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Dienst van voorbereiding

Intochtslied samenzang (staande) Evangelische Liedbundel 47 vers 1 en 2

1  De dorre vlakte der woestijnen / zal zich verblijden eindeloos;

   de zandzee zal herschapen schijnen, / want bloeien zal zij als een roos.

   Van heil’ge vreugde zal zij beven, / doortintelt van een heerlijk leven,

   dat nimmermeer verwelken zal. / Zij zal de wonderen des Heren

   aanschouwen en zijn grootheid eren / met jubelend triomfgeschal.

Versterkt dan nu de slappe handen, / en zet hem vast, de wank’le voet!

   Zegt tot wie zucht in pijn en banden: / “Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!”

   De Redder nadert ten gerichte; / van zijn aanbidd’lijk aangezichte

   straalt waarheid en barmhartigheid. / Hij zal uw lijden u vergelden,

   de boeien breken, die u knelden, / Hij, die u uit het diensthuis leidt.

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 118 vers 1 en 5

Gebed om ontferming

Samenzang lied 433 vers 1 en 3 (gezang 122)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Jesaja 40 vers 6 tot en met 11

Samenzang lied 473 vers 1 (gezang 132)

2e Schriftlezing: Lucas 1 vers 26 tot en met 38

Samenzang lied 473 vers 2 en 3

Verkondiging: “Verrast door Gods Liefde”

Samenzang lied 489 vers 1 en 2 (gezang 160)

Dienst van gebeden, gaven en zegen

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) gezang 125 vers 1 en 3

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische liedbundel 99 vers 6 en 7

6  Koning der volken, heers alom / en, eerste van de aarde, kom!

   Gij hoeksteen, maak ons samen één, / verzamel allen om U heen!

   O kom, o kom, Emmanuël! / Verblijd uw volk, uw Israël!

7  Zegen het volk dat vrede wil, / maak Israël gerust en stil,

   wees uw belofte, neem ons aan, / Emmanuel, bewijs uw naam!

   O kom, ja, kom, Emmanuel! / Verblijd uw volk, uw Israël!

Orgelspel

Het koffiedrinken is verplaatst naar de middag na afloop van de kerstsamenzang.

Geen reactie op “Derde Advent kerkdienst 17 december 2023”

Reageren