Vierde Advent kerkdienst 24 december 2023

Gepubliceerd op 23 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 85 vers 1 en 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Samenzang psalm 85 vers 3 en 4

Verootmoediging / Genadeverkondiging

Samenzang lied van ds. Troost, op de melodie van lied 315

Hoger dan alle goden, / U, die ons duister kent,

U hebt het licht ontboden, / zon die de zomer zendt –

God die ons niet vergeet, / geen mens kent U bij name;

ik hoef mij niet te schamen / dat ik uw Naam niet weet.

U hebt U uitgesproken / in wie U bij ons bent,

Hij is aan U ontloken: / licht dat zijn oorsprong kent.

Zo zegt ons Gabriël: / ‘Waarom de hemel zoeken?

Vind hier in aardse doeken / de zon: Immanuel!’

U die geen naam wilt dragen, / U bent ons toegewijd,

Heiland die alle dagen / stilzwijgend mede lijdt.

Help ons dan in uw Naam / gevangenen bevrijden,

gewonden in hun lijden / barmhartig bij te staan.

Groter dan alle zonnen, / licht naar ons toegewend,

Christus, die onomwonden / ons meedeelt wie U bent,

U zegt: Doe wat Ik deed – / vergeef wie je ooit griefde,

deel uit en leef in liefde, / dan weet je hoe God heet!

Gebed

1e Schriftlezing: Jesaja 65 vers 17 tot en met 25

Samenzang lied 772

2e Schriftlezing: Johannes 3 vers 22 tot en met 30

Samenzang lied 528 (gezang 162)

Verkondiging: “Verderkijkers”

Samenzang lied 766 (gezang 114)

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) lied 916

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 444 vers 1, 2 en 4 (gezang 124)

Orgelspel

Geen reactie op “Vierde Advent kerkdienst 24 december 2023”

Reageren