Eerste Kerstdag kerkdienst 25 december 2023

Gepubliceerd op 24 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

!!! LET OP !!! Kerkdienstgemist.nl heeft een landelijke storing er is dus GEEN uitzending met beeld en geluid!!!! U kunt wel luisteren via kerkomroep.nl

U vind hier nu geen link voor kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2021.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de Diaconie voor kinderen in de knel

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Kerstliederen vooraf vanaf ca. 9:50 uur:

Lied 476 vers 1, 3 en 4 (gezang 145)

Lied 474 vers 1 en 2 (gezang 147)

Lied 478 vers 1 en 4 (gezang 139)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) lied 477 vers 1 (gezang 138)

Stil gebed, gevolgd door Votum en groet

Samenzang lied 477 vers 3

Gebed om ontferming

Samenzang loflied 487 (gezang 134)

Gebed bij de opening van het Woord

Inleiding op de lezingen

1e Schriftlezing: Johannes 1 vers 1 tot en met 14a

Samenzang lied 482 vers 1 en 2

2e Schriftlezing: Lucas 2 vers 1 tot en met 14

Samenzang lied 483 (gezang 143)

3e Schriftlezing: Lucas 2 vers 15 tot en met 20

Samenzang acclamatie 339a

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang lied 601

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) lied 489 vers 1 en 2 (gezang 160)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) ‘Ere zij God’

Orgelspel

Geen reactie op “Eerste Kerstdag kerkdienst 25 december 2023”

Reageren