Kerkdienst 31 december 2023 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 30 december 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. J.G. Bakhuis
Ouderling van dienst: Janny Gerritsen
Organist: Ruud Kooning
Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever


De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door
gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide
bundels staat, is dit erachter vermeld.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.
De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2004.
U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op
rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.
De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:
-het werk van de Diaconie
-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie


Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Intochtslied samenzang (staande) psalm 111 vers 1 en 2

Moment van Stilte
Votum en groet
Samenzang psalm 111 vers 5

Gebed om ontferming
Samenzang psalm 149 vers 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord
1 e Schriftlezing: Prediker 3 vers 1 tot en met 15
Samenzang lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 (gezang 473)

2 e Schriftlezing: Mattheüs 28 vers 16 tot en met 20
Samenzang lied 90a vers 1, 3 en 6 (gezang 397)

Overdenking

Samenzang lied 838 vers 1 en 2 (gezang 481)
Geloofsbelijdenis
Samenzang lied 838 vers 3

Herdenking dhr. F. de Gier
Afgesloten met het samen zingen van gezang 291 vers 1

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment
(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) gezang 476 vers 1 en 5
Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 939 vers 1

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 31 december 2023 met koffiedrinken”

Reageren