Kerkdienst 14 januari 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 14 januari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 66 vers 1

Stil gebed, votum en groet

Samenzang psalm 66 vers 3

Gebodslezing Galaten 5 vers 13 en verder

Samenzang psalm 66 vers 6 en 7

Gebed

1e Schriftlezing: Numeri 20 vers 1 tot en met 13

Samenzang lied 1010 vers 1 (gezang 285)

2e Schriftlezing: Romeinen 12 vers 9 tot en met 21

Samenzang lied 1010 vers 2 en 3

Verkondiging n.a.v. Romeinen 12

Samenzang lied 755 vers 1 en 2 (gezang 297)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) psalm 96 vers 1, 5, 6 en 7

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Tussentijds lied 10 vers 1 en 2, (melodie lied 415)

1  Zomaar een dak boven wat hoofden, / deur die naar stilte open staat.

   Muren van huid, ramen als ogen, / speurend naar hoop en dageraad.

   Huis dat een levend lichaam wordt / als wij er binnen gaan

   om recht voor God te staan.

2  Woorden van ver, vallende sterren, / vonken verleden hier gezaaid.

   Namen voor Hem, dromen, signalen / diep uit de wereld aangewaaid.

   Monden van aarde horen en zien, / onthouden, spreken voort

   Gods vrij en lichtend woord.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 januari 2024 met koffiedrinken”

Reageren