Kerkdienst 28 januari 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 27 januari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. N.G. Scholten uit Overveen

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 66 vers 1 en 2

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 66 vers 3 en 4

Wetslezing: Deuteronomium 5 vers 12-15

Gebed

Samenzang lied 103c  vers 1, 2 en 3 (gezang 460)

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Zacharia 13 vers 1 en 2

Samenzang lied 528 vers 1, 3 en 5 (gezang 162)

2e Schriftlezing: Marcus 1 vers 21 tot en met 28

Samenzang lied 339a

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) lied 422 vers 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 901 vers 1 (gezang 420)

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 28 januari 2024 met koffiedrinken”

Reageren