Kerkdienst 4 februari 2024

Gepubliceerd op 4 februari 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. K.D. Goverts uit Dordrecht

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBG 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-Kerk-in-Actie bestemd voor het werelddiaconaat

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 78 vers 1

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 82 vers 3

Gebed

Samenzang psalm 74 vers 7,12 en 13

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Zacharia 14 vers 3 tot en met 9

Samenzang lied 263 vers 2 en 3

2e Schriftlezing: Marcus 1 vers 32 tot en met 35

Samenzang gezang 170 vers 2

Verkondiging

Samenzang lied 939

Aandacht voor de inzameling van de gaven als liturgisch moment

(feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk ‘Onze Vader’

Samenzang slotlied (staande) gezang 459 vers 1, 4 en 5 (lied 801)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Tussentijds lied 76/ lied 534

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 4 februari 2024”

Reageren