3e Lijdenszondag en viering van het Heilig Avondmaal met koffiedrinken 25 februari 2024

Gepubliceerd op 25 februari 2024 door Alex onder Nieuws


De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-De MAF (avondmaalscollecte)

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) psalm 25 vers 2 en 6

Votum en groet

Samenzang lied 216

Gebed om ontferming

Samenzang lied 568a (3 x gezongen)

We zingen dit lied in verbondenheid met andere kerken op weg naar Pasen}

Vertaling à Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Exodus 24 vers 9 tot en met 18

Samenzang lied 834 (gezang 437)

2e Schriftlezing: Mattheus 17 vers 1 tot en met 9

Samenzang lied 543 vers 1 en 3

Verkondiging

Samenzang lied 289

Viering Heilig Avondmaal

Apostolische Geloofsbelijdenis

Nodiging

Inleiding en inzettingswoorden

Gebed – afgesloten met het Onze Vader

Vredegroet

Voor het delen van brood en wijn samenzang lied 381 vers 2 en 5 (gezang 358)

Delen van brood en wijn

Na het delen van brood en wijn : Lied 381 vers 6

Dankgebed

Samenzang slotlied (staande) lied 825 vers 1, 4 en 5 (gezang 86)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “3e Lijdenszondag en viering van het Heilig Avondmaal met koffiedrinken 25 februari 2024”

Reageren