5e Lijdenszondag 10 maart 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 9 maart 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk
Ouderling van dienst: Janny Gerritsen
Organist: Ruud Kooning
Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever


De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door
gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied.

Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.
Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.


De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021.


U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op
rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Bennebroek en/of

rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.
De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:


-de Diaconie


-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang psalm 122 vers 1 en 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Samenzang psalm 122 vers 3

Wij gaan weer zitten


Kyriëgebed

Samenzang lied 540 in wisselzang

vers 1, 4 en 7 zingen de vrouwen,

vers 2, 5 en 8 zingen de mannen,

vers 3, 6, 9 en 10 zingen we allemaal.

Gebed
1 e Schriftlezing: 2 Kronieken 36 vers 14 tot en met 23
Samenzang lied 605

2 e Schriftlezing: Lucas 15 vers 11 tot en met 32
Samenzang lied 928

Verkondiging: Thema Feest of Lijden

Samenzang lied 185

Geloofsbelijdenis

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven bij de uitgang.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
De gebeden worden afgesloten met een gesproken Onze Vader.

Samenzang slotlied: lied 422
Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 425

Orgelspel

Geen reactie op “5e Lijdenszondag 10 maart 2024 met koffiedrinken”

Reageren