Kerkdienst 21 april 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 20 april 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Conny Bakhuis

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: Voedselbank

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang Psalm 95 vers 1 en 2

Votum en groet

Samenzang psalm 95 vers 3

Gedachte ter overdenking

Samenzang lied 653 vers 1, 6 en 7 (gezang 75)

Gebed om ontferming

Samenzang lied 657 vers 1 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Handelingen 13 vers 14 en vers 42 tot en met 52

Samenzang lied 765 vers 1 tot en met 5 (gezang 64)

2e Schriftlezing: Johannes 10 vers 22 tot en met 42

Samenzang lied 272 vers 1, 2 en 4 (gezang 324)

Verkondiging

Samenzang lied 654 vers 1, 2 en 4 (gezang 169)

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 654 vers 5 en 6

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) lied 418 vers 1 en 2

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 21 april 2024 met koffiedrinken”

Reageren