kerkdienst 26 mei 2024

Gepubliceerd op 25 mei 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. H. Berkheij uit Nigtevecht

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de NBV.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie: PKN Missionair werk

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (zo mogelijk staande) samenzang psalm 33 vers 1

Votum

Groet

Samenzang psalm 33 vers 2

Lezing geboden

Samenzang psalm 50 vers 3

Gebed om schuldvergeving

Genadeverkondiging

Samenzang psalm 41 vers 5

Gebed

Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 tot en met 16

Samenzang Evangelische Liedbundel 125, vers 1

1   Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, /     die vol ontferming ieder troost

     en alle schuld vergeeft, / die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon / zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam, / dat de schuld der wereld op zich nam.

Verkondiging

Samenzang lied 405 vers 1, 3 en 4 (gezang 457)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 286

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 125 vers 3

3  Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, / dat uitstraalt van het kruis.

Dat eens voor ons werd opgericht; en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon / zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam, / dat de schuld der wereld op zich nam.

Orgelspel

Geen reactie op “kerkdienst 26 mei 2024”

Reageren