Kerkdienst 2 juni 2024 met koffiedrinken

Gepubliceerd op 1 juni 2024 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Gegevens kerkdienst:

Voorganger: ds. A. Alblas, interim predikant van ’t Trefpunt in Bennebroek

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jos van Barneveld en Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen deze week uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de Diaconie

-de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied samenzang lied 695 vers 1, 2 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang psalm 100

Ontfermingsgebed

Samenzang lied 272 (gezang 324)

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Genesis 41 vers 34 tot en met 36 en 53 tot en met 57

Samenzang lied 718 (gezang 350)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 8 vers 4 tot en met 17

Samenzang lied 672 vers 1 en 2

Verkondiging

Samenzang lied 686 (gezang 274)

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven (digitaal of in de busjes bij de uitgang)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

De gebeden worden afgesloten met het samen binnen van het Onze Vader.

Samenzang slotlied (zo mogelijk staande) lied 705 (gezang 255)

Zegen, beantwoord met het gezamenlijk zingen van 3x Amen

Lied van de muur (via de schermen)Evangelische liedbundel 215

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 2 juni 2024 met koffiedrinken”

Reageren