Kerkdienst met koffiedrinken 2 juli 2023

Gepubliceerd op 1 juli 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. A. van Duinen uit Renswoude

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Lydia van der Plas-Neeleman

Beeld en Geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeld.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-de diaconie

-de andere voor de instandhouding van Eredienst en Pastoraat

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied samenzang (staande) gezang 410 (lied 225)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 27 vers 1 en 2

Wetslezing

Samenzang psalm 119 vers 5 en 40

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste schriftlezing: 1 Koning 15 vers 1 tot en met 8

Samenzang psalm 145 vers 2

Tweede Schriftlezing Openbaring 21 vers 16 tot en met 27

Samenzang psalm 145 vers 3

Verkondiging

Samenzang gezang 443 (lied 754)

Aandacht voor de inzameling van de gaven (feitelijke collecte digitaal of via de busjes achterin de kerk)

Samenzang slotlied (staande) gezang 461 vers 1, 2, 3 en 7

Uitzending en Zegen, beantwoord met het zingen van 3x Amen

Lied van de Muur (via de schermen) opwekking 221

1.     Prijst de Heer met blijde galmen, gij, mijn ziel, hebt rijke stof.

        ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof.

        ‘k Zal zolang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied!

        Hem verhogen in mijn lied!

5.     ‘t Is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht,

        die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht.

        Sion, zingt uw God ter eer, prijst zijn grootheid, looft de Heer!

        prijst zijn grootheid, looft de Heer!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst met koffiedrinken 2 juli 2023”

Reageren