Kerkdienst 6 september 2020

Gepubliceerd op 5 september 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Conny Berbée-Bakhuis.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad.

Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013).

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie,

-voor de Eredienst

-voor het onderhoud van het Kerkgebouw Als u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achterlaten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied Psalm 138: vers 1 en 4

Votum en groet

Gebed

Zingen lied 216: alle verzen

Gebed

1e Schriftlezing: Jeremia 29: 1 – 14

Zingen psalm 72: vers 1 en 7

2e Schriftlezing: Mattheus 10: 24 – 33

Zingen lied 313: vers 1 en 2

Verkondiging

Zingen lied 836: vers 1 en 2 (melodie gezang 463)

Gebeden

Zingen slotlied lied 838: vers 1 en 4

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 6 september 2020”

Reageren