Kerkdienst 13 september 2020

Gepubliceerd op 12 september 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Dirk Jorissen.
Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever
Organist: Ruud Kooning
Samenzang: mogelijk.

De liederen zijn uit het liedboek voor de kerken (1973).
De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling (2004).

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek
en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.
Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:
-voor de Diaconie; zomerzending
-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.
-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het Kerkgebouw

Indien u in de kerk aanwezig bent, dan kunt u uw collecte ook voor de dienst in de collectebusjes (diaconie en instandhouding eredienst) achter laten.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Intochtslied psalm 105: vers 1 en 17

Stil gebed, gevolgd door bemoediging & Groet

Zingen psalm 105: vers 18

Verootmoedigingsgebed

Zingen gezang 330: vers 1

Schriftlezing O.T.: Exodus 32: vers 7 – 14

Zingen psalm 105: vers 2 en 3

Schriftlezing N.T.: Mattheüs 18: vers 21 – 35

Zingen gezang 48: vers 6 en 7

Preek

Orgelspel

Zingen gezang 48: vers 9 en 10

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & ‘Onze Vader’

Zingen gezang 304: vers 2 en 3

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 13 september 2020”

Reageren