Kerkdienst 15 november 2020

Gepubliceerd op 14 november 2020 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

(samen)zang: ds. Conny Berbée, Jan Willem van den Oever, Jacqueline Bonkenburg, Tineke en Arie de Vries, Marion Stad en Janny Gerritsen.

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rek. no. NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rek.no. NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie, bestemd voor Kerk-in-Aktie, binnenlands diaconaat.

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst.

-voor kerkrentmeesters; onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem

Zingen intochtslied psalm 138: vers 1

Votum en Groet

Zingen psalm 138 vers 4

Wetslezing: Leviticus 19: vers 1-2 en 9-18

Zingen lied 885

Gebed om de opening van de schrift

Schriftlezing:

Marcus 12: vers 28-34

1 Thessalonicenzen 5: vers 15-24

Zingen lied 632: vers 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Dankgebed/voorbede

Zingen slotlied lied 315

Zegen besloten door het (drie keer) gezongen Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 15 november 2020”

Reageren