Kerkdienst 10 januari 2021

Gepubliceerd op 9 januari 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. G.F. Smaling uit Oestgeest

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen zijn uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied, of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezingen komen uit de NBG vertaling van 1951.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor de Diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor kerkrentmeesters; onderhoud kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Zingen intochtslied gezang 444: vers 1

Stil gebed

Votum en groet

Zingen gezang 444: vers 2

Prediking van Gods belofte en gebod

Zingen psalm 86: vers 4

Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezingen: Numeri 6: 22-27 en 2 Korinthe 13: 13

Zingen psalm 25: vers 2 en 6

Prediking: “Een drievoudig geleide”.

Zingen gezang 326: vers 1 en 5

Dankgebed

Zingen gezang 456: vers 1 en 2

Zegen, beantwoord door het zingen van gezang 456: vers 3

Orgelspel

1 Reactie op “Kerkdienst 10 januari 2021”

  1. A.C. van Wieringen
    10 januari 2021

    Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik deze morgen mocht ontvangen namens de kerk ,
    het doet mij zeer goed in de moeilijke tijd
    Met vriendelijke groeten A.C. (lia) van Wieringen van der Meij


Reageren