Kerkdienst 21 maart 2021

Gepubliceerd op 20 maart 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger: ds. K.D. Goverts uit Dordrecht

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

De liederen zijn uit Liedboek voor de Kerken aangeduid door gezang.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor het de kerkrentmeesters t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Intochtslied  orgelspel psalm 147

Voorganger leest  Psalm 147 vers 1

Afsluitend orgelspel

Votum en groet

Orgelspel psalm 69

Voorganger leest  Psalm 69 vers 4

Afsluitend orgelspel

Wetslezing uit Deuteronomium 6 vers 4 en Deut. 30 vers 1 – 6

Orgelspel psalm 119

Voorganger leest Psalm 119 vers 21 en 56

Afsluitend orgelspel

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing Jesaja 53 vers 4 – 6 en 10

Orgelspel gezang 177

Voorganger leest gezang 177 vers 1 en 2

Afsluitend orgelspel

2e Schriftlezing Marcus 15 vers 22 – 26 en 33 – 34

Orgelspel gezang 352

Voorganger leest gezang 352 vers 1, 3 en 6

Afsluitend orgelspel

Verkondiging

Orgelspel psalm 31

Voorganger leest psalm 31 vers 4

Afsluitend orgelspel

Dankgebed

Slotlied orgelspel gezang 192

Voorganger leest gezang 192 vers 1, 5 en 6

Afsluitend orgelspel

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 21 maart 2021”

Reageren