Kerkdienst 11 april 2021

Gepubliceerd op 10 april 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. Daar waar de liederen ook in het liedboek voor de kerken staan, is het woord gezang met nummer toegevoegd.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de instandhouding kerkgebouw

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Luisteren naar het intochtslied psalm 81

Orgelspel vers 1, declamatie vers 4 en 9, Orgelspel vers 14

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Luisteren naar a capella zang lied 195 (klein Gloria)

Verootmoediging

Genadeverkondiging d.m.v. de Tien Woorden

Luisteren naar orgelspel psalm 119 vers 2

Gebed

Eerste lezing oude testament Jesaja 26 vers 1-13

Luisteren naar lied 175 (gezang 28)

Orgelspel vers 1 en 3, declamatie vers 2 en 4

Tweede lezing nieuwe testament Johannes 20 vers 24-31

Luisteren naar a capella zang lied 339a (gewijzigde melodie; gezang 265)

Verkondiging – Thema: Twijfel aan de twijfel.

Luisteren naar Lied 620 (gezang 207)

Orgelspel vers 1, declamatie vers 6, 7, 8, 9 en 10, orgelspel vers 12

Gebed

Luisteren naar lied 695

Orgelspel verzen 1, 3 en 5, declamatie verzen 2 en 4

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 11 april 2021”

Reageren