Kerkdienst 23 mei 2021

Gepubliceerd op 22 mei 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

A Capella zang Henk W. Pol

De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied.

De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe schermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Orgelspel intochtslied psalm 68 vers 9

Declamatie vers 12

Persoonlijk gebed

Votum en groet

A capella zang lied 668

Drempelgebed

A capella zang Klein Gloria (lied 195)

Kyriëgebed

Orgelspel Glorialied 683 vers 1

Declamatie vers 2 en 3

Orgelspel vers 4

Gebed

Eerste schriftlezing Leviticus 23 vers 9-17

Orgelspel psalm 104 vers 7

Declamatie vers 8

Tweede schriftlezing Handelingen 2 vers 1-33

A capella zang lied 339a

Verkondiging – Thema: Verwachting

Orgelspel lied 695 vers 1

Declamatie vers 2, 3 en 4

Orgelspel vers 5

Gebed

Orgelspel lied 675 (gezang 477)

Gemeente gaat staan

Zegen gevolgd door het gesproken Amen van de predikant

en aansluitend het spelen van het 3 keer Amen door de organist

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 23 mei 2021”

Reageren